שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות האמנות ואמנות מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות ובמכללות