שיעור הסטודנטים הלומדים בתחום מדעי הרוח מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות ומכללות