שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות צרפתית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות