שיעור הסטודנטים הלומדים תלמוד ותורה שבעל-פה מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות