שיעור הסטודנטים מחוץ לפקולטה למדעי הרוח שלמדו קורסים בתחום מדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב - 2014-2001