שיעור הסטודנטים מחוץ לפקולטה למדעי הרוח שלמדו קורסים בתחום מדעי הרוח באוניברסיטת בן-גוריון - 2015-2001