סטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות ובמכללות