סטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות - חלוקה מגדרית