שיעור הנשים הלומדות לתואר שני בתחום מדעי הרוח בארצות הברית ובישראל