שיעור הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח בכל מוסד מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח