מספר הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות