שיעור סטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בכל אוניברסיטה