שיעור הסטודנטים לתואר שני הלומדים בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות ובמכללות מבין כלל הסטודנטים לתואר שני