שיעור הסטודנטים הלומדים מקרא מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות