שלושת החוגים הגדולים באוניברסיטאות בתשס׳׳ד - ללא לימודים כלליים