שיעור הסטודנטים הלומדים ארכאולוגיה מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות