שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות אנגלית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות