שיעור הסטודנטים בחוגים ללימודי האסלאם והמזרח התיכון מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות