שיעור הסטודנטים בחוגים לספרות וספרות עברית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות