שיעור הסטודנטים בחוגים להיסטוריה של עם ישראל והיסטוריה כללית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות