שיעור הסטודנטים בחוגים ללימודים כלליים מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות