מספרי סטודנטים בחוגים השונים בתחום מדעי הרוח באוניברסיטה הפתוחה