חוגים - על פי שיעור הלומדים בהם מבין כלל הלומדים בתחום מדעי הרוח באוניברסיטה הפתוחה