שלושת החוגים הגדולים באוניברסיטאות בתשע׳׳ד - ללא לימודים כלליים