שלושת החוגים הגדולים באוניברסיטאות בתשע׳׳ד - כולל לימודים כלליים