שיעור הסטודנטים הלומדים בלשנות מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות