שיעור הסטודנטים הלומדים היסטוריה כללית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות