שיעור הסטודנטים הלומדים היסטוריה ופילוסופיה מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטאות