שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות האמנות מבין כלל הסטודנטים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות