שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות ערבית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות