שיעור הסטודנטים הלומדים פילוסופיה כללית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות