שיעור הסטודנטים הלומדים ספרות עברית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות