שיעור הסטודנטים הלומדים מוזיקולוגיה מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות