שיעור הסטודנטים הלומדים לשון עברית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות