שיעור בוגרי תואר ראשון בפילוסופיה ותואר ראשון בהיסטוריה מבין כלל בוגרי תואר ראשון בארצות הברית