שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי ארץ ישראל מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות