שיעור הסטודנטים הלומדים לימודים קלאסיים מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות