בעלי תואר שלישי בישראל בשנת 2009 - שיעורים ומספרים