שיעור הנשים מכלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח