שיעור הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח בכל אוניברסיטה מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח