שיעור הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי