מספר הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח