שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות האמנות לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות ובמכללות