התפלגות הכנסות של בוגרי תואר שלישי בתחום מדעי הרוח בזמן הלימודים - ארצות הברית-2012