התפלגות הכנסות של בוגרי תואר שלישי בתחום מדעי הרוח בזמן הלימודים - ישראל - 2009