שיעור הסטודנטים הלומדים היסטוריה ישראלית לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות