שיעור הסטודנטים הלומדים היסטוריה כללית לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות