שיעור הסטודנטים הלומדים ארכאולוגיה לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות