שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות אנגלית לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות