שלושת החוגים הגדולים בלימודי תואר שלישי בתחום מדעי הרוח - תשע׳׳ד